Disponibil VB

MDL 6,00% | USD 1,75% | EUR 1,20% | până la 60 luni

 

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
3 luni 2,00% 0,10% 0,05%
6 luni 3,25% 0,40% 0,10%
12 luni 4,25% 0,75% 0,40%
18 luni 4,50% 1,00% 0,60%
24 luni 5,00% 1,25% 0,80%
36 luni 5,50% 1,50% 1,00%
60 luni 6,00% 1,75% 1,20%

 

 

  • Rată flotantă (rata poate fi modificată doar o dată, la începutul fiecărui trimestru - ianuarie, aprilie, iulie, octombrie)
  • Sold minim în cont - 5.000 MDL, 500 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat
  • Retrageri parțiale - după 6 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card) sau capitalizare lunară pentru termenele: 3, 6, 12 luni
  • În caz de reziliere a contractului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003