Depozit la card multifuncțional

MDL 5,00% | USD 1,25% | EUR 1,00% | până la 24 luni

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
6 luni 3,25% 0,40% 0,20%
12 luni 4,25% 0,75% 0,50%
24 luni 5,00% 1,25% 1,00%

 

  • Rată flotantă;
  • Sold minim în cont - 5000 MDL, 300 USD/EUR;
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat
  • Retrageri parțiale - după 6 luni, lunar maxim 10% din soldul de la sfârșitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar la contul de card principal
  • În caz de reziliere a contractului pentru depozitele în lei, dobânda se recalculează la rata de 1% anual
  • În caz de reziliere a contractului pentru depozitele în valută, toată dobânda achitată anterior se va reţine din depozit
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003