Cont curent

un instrument bancar de zi cu zi, cu ajutorul căruia puteți administra mai ușor și mai eficient banii dvs.

Contul curent poate servi deopotrivă la păstrarea banilor și la efectuarea de plăți, încasări, transferuri bancare și schimburi valutare. În funcție de nevoile dvs, puteți deschide conturi în următoarele valute: MDL, EUR, USD, RUB, GBP, CHF, RON și UAH. Sumele depuse în cont beneficiază de dobândă la vedere, nu au un termen prestabilit, iar accesul la acestea se face fără restricții.

 

Cum să deschideți un cont curent?


Pentru persoanele care nu au atins majoratul (minorii până la 14 ani) şi persoanele cu capacitate de exerciţiu limitată, deschiderea conturilor şi gestionarea lor se efectuează de către părinţi sau reprezentanţii legali, în condiţiile prevăzute de lege. Dacă contul se deschide de către o persoană împuternicită, este necesar să fie prezentată copia actului de identitate autentificată notarial, a persoanei pe numele căreia se deschide contul, copia actului său de identitate, precum şi procura.

 Tarife
 Reguli de funcţionare şi utilizare a conturilor deschise
 Extras din Procedura cu privire la efectuarea operaţiunilor prin intermediul ordinului de plată