Cont curent

un instrument bancar de zi cu zi, cu ajutorul căruia puteți administra mai ușor și mai eficient banii dvs.

Contul curent poate servi deopotrivă la păstrarea banilor și la efectuarea de plăți, încasări, transferuri bancare și schimburi valutare. În funcție de nevoile dvs, puteți deschide conturi în următoarele valute: MDL, EUR, USD, RUB, GBP, CHF, RON și UAH. Sumele depuse în cont beneficiază de dobândă la vedere, nu au un termen prestabilit, iar accesul la acestea se face fără restricții.

 

Cum să deschideți un cont curent?


Pentru persoanele care nu au atins majoratul (minorii până la 14 ani) şi persoanele cu capacitate de exerciţiu limitată, deschiderea conturilor şi gestionarea lor se efectuează de către părinţi sau reprezentanţii legali, în condiţiile prevăzute de lege. Dacă contul se deschide de către o persoană împuternicită, este necesar să fie prezentată copia actului de identitate autentificată notarial, a persoanei pe numele căreia se deschide contul, copia actului său de identitate, precum şi procura.

 

Reguli de executare a transferului de credit

  

Vă aducem la cunoştinţă că termenul de executare a transferurilor urgente este:

 

1) ordinele de plată urgente recepţionate pe suport hârtie:

 

  • 15 min – în cazul când beneficiarul este clientul Băncii;
  • 30 min – în cazul când beneficiarul se deserveşte în altă bancă.

 

Plățile efectuate prin ordinele de plată, care urmează o procedură suplimentară de verificare conform normelor în vigoare privind prevenirea, combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, vor fi confirmate de către persoana responsabilă din cadrul Secţiei AML, Direcția conformitate după verificarea documentelor justificative. În acest caz, termenul limită de efectuare a transferurilor urgente se va extinde cu 30 minute sau în dependență de timpul de prezentare de către client a documentelor solicitate. 

 

Graficul de primire a ordinelor de plată pe parcursul zilei de lucru (operaţionale) (prezentate spre executare la Bancă) este stabilit conform programului de lucru de deservire al clientelei din Sucursală, dar nu mai târziu de ora 16.00.


 Tarife