Poliţa de asigurare împotriva accidentelor

Accidentul este un eveniment întâmplător, care nu ține de voinţa Asiguratului (clientului), are influenţă din exterior asupra corpului, are o origine mecanică sau chimică, care provoacă răniri sau deces.

Asigurarea de accidente este un mod sigur de protejare financiară a persoanei asigurate şi apropiaţilor săi în cazul situaţiilor neprevăzute legate de sănătate, în special atunci când este vorba de traume, intervenţii medicale sau pierderea capacităţii de muncă, parvenite independent de voința Asiguratului, cu efect spontan şi din exterior asupra corpului său din punct de vedere mecanic sau chimic şi care aduce cu sine vătămare corporală, invaliditate sau deces.

 

Ce asigurăm?

Pentru perfectarea polițelor de asigurare împotriva accidentelor se determină clasa de risc (ocupația clientului/asiguratului) și sunt asigurate următoarele:

 

  • Invaliditate permanentă - capacitatea fizică sau mentală a persoanei asigurate este afectată pe termen lung în urma unui accident (risc de bază);
  • Deces din accident (risc de bază);
  • Trauma - dereglarea integrităţii anatomice și/sau fiziologice a funcţiilor ţesuturilor și organelor ca rezultat al unui accident, confirmată de medicul specialist conform criteriilor clinice şi instrumentele specifice (risc suplimentar);
  • Fracturi, Indemnizaţia de spitalizare, Cheltuieli în caz de accident (risc suplimentar).

 

 
Caracteristicile produsului
 
Acțiuni la survenirea cazului asigurat

 

Vă invităm la cea mai apropiată Sucursală, pentru a beneficia de serviciul dat.

Pentru mai multe informații apelați: (022) 57-63-59.