Probabil ultimul depozit fără impozit

MDL 2% | USD 0,15% | EUR 0,05%

 

Termen
MDL
USD
EUR
Până la 31.12.2020 2,00% 0,15% 0,05%

 

 

  • Rată fixă;
  • Sold minim în cont - 100 MDL, 10 USD/ EUR;
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat;
  • Retrageri parțiale - nu se permit;
  • Periodicitatea achitării dobânzii - la scadenţa depozitului (la cont curent, de card)
  • La rezilierea anticipată a depozitului, toata dobânda se reţine din suma depozitului;
  • Depozitul se va prelungi automat la condiţiile depozitului Disponibil, pe termen de 1 lună.

 

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003