Escrow

Un serviciu prin care se garantează buna îndeplinire a obligaţiunilor în baza unui contract încheiat între două părţi.

Cum lucrează serviciul Escrow?

Prin serviciul Escrow, oferit atât persoanelor fizice cât şi juridice, se asigură derularea unei tranzacţii de vânzare - cumpărare a unui bun imobil, în condiţii de maximă siguranţă pentru ambele părţi. Banca deschide un cont special unde va fi depusă, de către cumpărător, suma de bani aferentă preţului de vânzare a imobilului. Contul va fi blocat, iar banii vor fi eliberaţi de către Bancă:

 

  • Vânzătorului, doar în cazul în care bunul imobil a fost înregistrat de către Oficiul Cadastral Teritorial (OCT) pe numele cumpărătorului;
  • Cumpărătorului, doar în cazul în care tranzacţia nu a fost finalizată.

 

Avantajele pentru Cumpărător:

  • Banii vor fi transferaţi vânzătorului, doar după înregistrarea dvs. în Registrul de Stat a bunurilor imobile în calitate de proprietar al imobilului;
  • În cazul achiziţionării unui bun gajat, banca vă garantează eliberarea bunului imobil de sub gaj;
  • În cazul în care, din anumite motive, tranzacţia nu va fi finalizată, dvs. veţi obţine imediat banii depuşi în contul special.

 

Avantaje pentru Vânzător:

  • Siguranţa că după ce veţi semna contractul de vânzare-cumpărare şi acesta va fi înregistrat la OCT, dvs. veţi primi banii;
  • Banii vă vor fi achitaţi nu de cumpărător în mod direct, ci de bancă, ceea ce exclude 100% riscul de a primi bancnote false.

 

Important!

Relaţiile dintre Cumpărător, Vânzător şi Bancă vor fi reglementate printr-un contract, în care vor fi specificate condiţiile în care vor fi eliberate mijloacele băneşti din contul special.

 

 
Tarife

 

Vă invităm la cea mai apropiată Sucursală,  pentru a beneficia de serviciul Escrow.

Pentru mai multe informații apelați: (022) 57-62-49.