Safeuri individuale de la VictoriaBank - simte siguranța bunurilor tale!

Plecaţi în vacanţă sau efectuaţi deplasari de serviciu, şi doriţi ca obiectele dvs de valoare să fie păstrate într-un loc sigur? Safeurile individuale de la Victoriabank este o soluţie perfectă, care vă garanteză siguranţa obiectelor, condiţii bune de păstrare la un preţ avantajos. Pentru a asigura integritatea obiectelor Dvs de preţ, Victoriabank a organizat încăperi specializate, dotate cu cele mai moderne sisteme electronice de pază cu echipament tehnic computerizat şi instalaţii speciale de aerisire.

Cine poate beneficia de un safeu bancar?
Safeurile bancare sau individuale sunt accesibile tuturor persoanelor, care vor să îşi păstreze obiectele lor de valoare în siguranţă.

Ce se permite de păstrat în safeurile bancare?

 • bijuterii din metale şi pietre preţioase
 • semne băneşti „cash”
 • diverse colecţii (de monede, obiecte istorice vechi)
 • documente de valoare
 • obiecte fără valoare determinată
 • testamente
 • titluri, acţiuni, obligaţiuni, certificate de proprietate, certificate de depozit


Nu se admit a fi păstrate în casete:

 • obiecte inflamabile
 • substanţe narcotice
 • arme, substanţe explozibile, toxice şi alte similare acestora
 • orice produse perisabile sau urât mirositoare
 • valori furate sau urmărite de legea penală
 • alte obiecte şi valori interzise de legislaţia Republicii Moldova


Care este prețul chiriei unui safeu şi de ce acest preţ variază?
Preţul este stabilit în dependenţă de mărimea safeului şi de termenul de păstrare a obiectelor. Preţul acestuia variază între 80-160 MDL pentru locaţiune lunară şi 10-30 MDL pentru locaţiune zilnică.

Cum are loc accesul persoanelor la aceste safeuri, care este procedura?
Locatarul se prezintă la Bancă şi atestă dreptul de folosinţă asupra safeului individual, prin prezentarea actului de identitate valabil şi a numărului safeului repartizat conform Contractului de locaţiune. După verificarea actului de identitate, persoana responsabilă asigură Locatarului accesul la safeul individual.

Care este termenul minim sau maxim pentru care persoanele fizice pot utiliza un safeu bancar?
Termenul minim de utilizare a safeului bancar este de 1 zi, iar cel maxim – nelimitat.

Unde sunt amplasate aceste safeuri?
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi sfânt, nr. 77 (Sucursala nr. 11) - tel: 0 (22) 57 64 87
mun. Chişinău, str. Șoseaua Hâncești, nr. 43 (Agenția nr. 24 a Sucursalei nr. 17) - tel: 0(22) 62 51 70

 Condiţii de arendă