Rezultatele Adunării Generale Ordinare Anuale a acţionarilor BC „VICTORIABANK” S.A. din 04 iunie 2015

04.06.2015


La 04 iunie 2015 în incinta Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141) a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a acţionarilor Băncii Comerciale BC„VICTORIABANK” S.A.

Adunarea Generală a aprobat Darea de seamă financiară a Băncii pentru anul 2014 şi Darea de seamă a Comisiei de Cenzori a Băncii pentru anul 2014. De asemenea, acţionarii au aprobat normativele de repartizare a profitului pentru anul 2015.

Adunarea Generală a reconfirmat societatea ÎCS “KPMG Moldova” SRL în calitate de auditor extern al Băncii pentru anul 2015, a stabilit cuantumul retribuţiei serviciilor societății de audit și a Comisiei de Cenzori - compania „Moldauditing” SRL.

Acţionarii au aprobat modificările şi completările la Statutul BC „VICTORIABANK” SA. În anul 2014, activele BC “Victoriabank” S.A. s-au majorat cu 4.6% şi au constituit 12,180 mil. lei, depăşind nivelul planificat cu 1.5%. 

La fel în anul 2014, Victoriabank și-a îmbunătățit indicatorii de eficiență. Rentabilitatea capitalului a constituit 11.02%, cu 4.6 puncte procentuale peste nivelul mediu indicatorului similar pe sistemul bancar.

Conform rezultatelor financiare BC “Victoriabank” S.A. în anul 2014 a obţinut profit în valoare de 198,6 milioane lei.