Anunţ despre modificarea listei băncilor corespondente

08.05.2015

Stimaţi clienţi,

Vă informăm că începând cu data de 12.05.2015, contul corespondent deschis în Banca Comercială Română din Bucureşti, România în RON, 
al BC „VictoriaBank” S.A., va fi închis, din considerente de optimizare a cheltuielilor de administrare din partea acestei bănci.

Despre deschiderea unui nou cont corespondent în RON vă vom informa suplimentar.

Lista deplină a Băncilor corespondente VictoriaBank o găsiţi aici.