Avizul privind desemnarea unei noi societăţi de registru

25.05.2015

În atenţia acţionarilor BC „VICTORIABANK” S.A.!

Stimaţi acţionari,

Vă informăm precum că în baza Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 26/1 din 19.05.2015 a fost desemnată Societatea de registru „Grupa Financiară” S.A. pentru desfășurarea activității de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare emise de B.C. „VICTORIABANK” S.A..

Din data de 22.05.2015 societatea de registru care ţine registrul acţionarilor BC „VICTORIABANK” S.A. este „Grupa Financiară” S.A., adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Armenească, 55, of. 301, tel. 022-271845.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. 1 lit. a) şi art. 49 alin. 13 al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997, 
BC „VICTORIABANK” S.A. reaminteşte acţionarilor despre necesitatea actualizării datelor personale la Societatea de registru „Grupa Financiară” SA.