Rezultatele Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor BC “VICTORIABANK” S.A. din 23 octombrie 2015

23.10.2015

Astăzi, 23 octombrie 2015, în incinta Băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 141) a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor  BC „VictoriaBank” S.A., în cadrul căreia au fost prezenți acționarii și reprezentanții acestora, care deţin 92,33% din numărul de acțiuni cu drept de vot emise de Bancă.

Pe ordinea de zi a Adunării au fost discutate 2 chestiuni:

1.    Încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței curente a Consiliului de Administrație al BC “Victoriabank” S.A.

2.    Alegerea noii componențe a Consiliului de Administrație al BC “Victoriabank” S.A.

Astfel, la prima chestiune acționarii prezenți la Adunare au votat unanim pentru încetarea înainte de termen a împuternicirilor componenței curente a Consiliului de Administrație al BC “Victoriabank” S.A.

La a doua chestiune, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a Statutului Băncii, membrii Consiliului de Administrație al Băncii au fost aleși de Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor prin vot cumulativ în următoarea componență:


1.       Igor Spoială

2.       Victor Țurcan

3.       Maria Vancikova

4.       Stepan Juravliov

5.       Alisa Aladinskaia

6.       Ionuț Octavian Pătrăhău

7.       Gavin N. Ryan

Noua componenţă a Consiliului de Administraţie îşi va exercita funcţiile după aprobarea membrilor de către BNM.