Activitatea economico-financiară [2021]

Rapoarte și informații pentru anul 2021

 

Lunare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FIN 1 - Bilanțul            
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere            
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară            
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele            
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele            
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)            

 

Anuale