Activitatea economico-financiară [2021]

Rapoarte și informații pentru anul 2021

Notă: Victoriabank publică trimestrial rapoartele "Bilanţul Contabil-FIN1", "Contul de profit sau pierdere-FIN2" şi "Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a Băncii-Anexa nr.1" în ziarul "Logos Press"

Lunare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FIN 1 - Bilanțul    
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere    
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară    
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele    
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele    
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)    

 

Anuale