Activitatea economico-financiară [2021]

Rapoarte și informații pentru anul 2021

 

Lunare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FIN 1 - Bilanțul                
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere                
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară                
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele                
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele                
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)                

 

Anuale