Activitatea economico-financiară [2017]

Rapoarte și informații pentru anul 2017

Notă: Victoriabank publică trimestrial rapoartele "Bilanţul Contabil-FIN1", "Contul de profit sau pierdere-FIN2" şi "Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a Băncii-Anexa nr.1" în ziarul "Logos Press"

Lunare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FIN 1 - Bilanțul
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele
Lichiditatea pe benzi de scadență (principiul III)
Trimestriale
I
II
III 
IV
FIN 27 - Expunerea la riscul ratei dobânzii
Anuale

Raportul anual 

Raportul conducerii

Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare anuale proprii

 Politica contabilă

 Politica de dirijare a riscurilor