Activitatea economico-financiară [2015]

Rapoarte și informații pentru anul 2015

Lunare
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FIN 1 - Bilanțul
FIN 2 - Contul de profit sau pierdere
Anexa nr. 1 - Situația economico-financiară
Anexa nr. 2 - Informația privind creditele
Anexa nr. 3 - Informația privind depozitele
Trimestriale
I
II
III 
IV
FIN 26 - Expunerea la riscul de lichiditate
FIN 27 - Expunerea la riscul ratei dobânzii
Anuale
 Raportul anual 
 Raportul conducerii
 Situaţia financiară anuală proprie
 Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare anuale proprii
 Politica contabilă
 Politica de dirijare a riscurilor