Etica corporativă

În activitatea sa B.C. ”Victoriabank” S.A. se bazează pe un set de valori și principii etice pe care le consideră indispensabile unei afaceri de succes, bazate pe responsabilitatea socială, de mediu și un echilibru între interesele clienților și a Băncii. Toate aceste elemente formează un sistem de integrat de etică corporativă, care acționează la toate nivele operaționale ale Băncii, atât în activitatea zilnică a sucursalelor și salariaților cât și la etapă aprobării unor decizii strategice de către organele de conducere a instituției.

 

Totodată, aceste viziuni asupra ceea ce este bine și rău, principii etice, norme de conduită, și ”linii roșii” sunt formalizate și stipulate în Codul de etică corporativă al B.C. ”Victoriabank” S.A. – o ”piatră de căpătâi” în asigurarea unei guvernanțe corporative eficiente și dezvoltării sustenabile ale Băncii.

 

Codul de etică corporativă urmărește promovarea valorilor şi principiilor etice în cadrul Băncii în vederea creșterii calității serviciilor oferite şi a protejării reputației Băncii, cât şi menţinerea unei poziţii consacrate prin tradiţie şi printr-un comportament adecvat din punct de vedere legal, etic şi funcţional, în mediu de afaceri şi în societate. Prin acest document de bază organele de conducere, persoanele cu funcții-cheie și salariații Băncii își asumă angajamentul de cunoaștere și respectare a standardelor de conduită pentru a asigura un comportament profesionist în cadrul Băncii și, totodată, de dezvăluirea oricărei probleme privind integritatea și valorile etice.

 

Banca și-a format în cadrul de reglementare aplicabil, sistemul ei de guvernanță corporativă cu scopul de a asigura încrederea și satisfacția clientului, creșterea valorii acțiunilor și responsabilitatea socială și de mediu.

Banca își încurajează părțile interesate să ia atitudine și să raporteze posibile nereguli sau încălcări despre care iau cunoştinţă în exerciţiul funcţiei lor, fie personal, fie prin telefon sau e-mail, astfel încât situația să fie rezolvată.

 

Banca în același timp, interzice orice acțiune represivă împotriva unei persoane care raportează de bună-credință încălcări reale sau suspectate legate de conduită sau posibile încălcări ale Codului. Banca face tot posibilul pentru a proteja angajații care raportează încălcări în cadrul Băncii, împotriva discriminării și tratamentului inegal, interzicând măsurile de retorsiune sau aplicarea de consecințe negative împotriva acelora care raportează de bună-credință încălcări reale sau suspectate ale valorilor și principiilor Codului. Codul descrie modul în care valorile și principiile etice trebuie puse în practică în comportamentul zilnic.

 

 Valori etice

 Mecanisme de implementare a valorilor etice