Estival 2021

MDL 4.50% | USD 1.0% | EUR 0.70% | până la 36 luni

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
12 luni 3,50% 0,80% 0,30%
24 luni 4,25% 0,90% 0,50%
36 luni 4,50% 1,00% 0,70%
  • Rată flotantă

  • Sold minim în cont - 1000 MDL, 100 USD/EUR

  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat

  • Retrageri parțiale - nu sunt permise

  • Periodicitatea achitării dobânzii - trimestrial, la cont curent / de card

  • Posibilitatea de a deschide depozitul Estival atât la ghișeu, cât și online

  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru toată perioada contractului.​

 

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003