Dezvăluirea informaţiei în conformitate cu Legea privind piaţa de capital

Rapoarte ale emitentului

Raportul semestrial 2019

Raportul anual 2018

 Raportul semestrial 2018

 Raportul anual 2017

 Raportul semestrial 2017

 Raportul anual 2016

 Raportul anual 2015

 

Informații privind convocarea Adunărilor Generale și hotărârile acestora

Rezultate AGEA din 24.05.2019

Rezultate AGA din 25.04.2019

Informația privind convocarea AGEA din 24.05.2019

Informația privind convocarea AGA din 25.04.2019 + Ordinea de zi

Informația privind rezultatele AGA din 27.04.2018

Informația privind convocarea AGA din 27.04.2018

Informația privind rezultatele AGEA din 30.03.2018

Informația privind convocarea AGEA din 30.03.2018

 Rezultate AGA din 25.05.2017

 Informația privind convocarea AGA din 25.05.2017

 Aviz din 01.12.2017, convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor Ordinea de zi

Rezultate AGEA din 22.12.2017

 Rezultate AGEA din 19.01.2017

 Aviz din 26.12.2016, convocare AGEA 

 Rezultate AGEA din 08.07.2016

 Aviz convocare AGEA din 08.07.2016

 Informația privind convocarea AGA din 20.05.2016

Rezultate AGA din 20.05.2016

 

Evenimentele care afectează activitatea economico-financiară a emitentului

 

Aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă în redacție nouă

 Înregistrarea Statutului Bancii in redactie nouă

Schimbări în structura Comitetului de Direcție  - nou Vicepreședinte Victoriabank

Registrul actionarilor transmis catre Depozitarul Central Unic

Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 31.01.2019 

Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 25.09.2018 

Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 09.08.2018 

Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 18.06.2018 

Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 04.05.2018 

Schimbări în controlul asupra entității de interes public, conform situației la data de 03.05.2018

 Schimbări în organele de conducere ale băncii, conform situației la data de 05.03.2018

 Schimbări în structura acționarilor

 Schimbări în organe de conducere

Dezvăluirea informației privind deținerile importante de acțiuni

Schimbări în controlul asupra entității de interes public

Prospectul ofertei de preluare obligatorie a acțiunilor emise de BC „Victoriabank” SA_14.02.18-24.04.18 + Informația privind inițierea ofertei