Depozit Toamna 2021

MDL 4.25% | USD 0.85% | EUR 0.55% | până la 25 luni

Calculator

 

Termen
MDL
USD
EUR
9 luni 3,50% 0,45% 0,25%
15 luni 4,00% 0,65% 0,35%
25 luni 4,25% 0,85% 0,55%

 

  • Rată fixă pentru 9 şi 15 luni

  • Sold minim în cont - 1000 MDL, 100 USD/EUR

  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat

  • Retrageri parțiale - nu sunt permise

  • Periodicitatea achitării dobânzii - trimestrial, la cont curent / de card

  • Posibilitatea de a deschide depozitul “Toamna de Aur” atât la ghișeu, cât și online

  • Bonus: +0.5% la rata dobânzii pentru depozitele deschise online, prin VB24, în MDL

  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru toată perioada contractului

 

Depozitul “Toamna 2021” este valabil pentru constituire în perioada 01 septembrie 2021 – 30 noiembrie 2021. 

 

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003