Primăvara la VB

MDL 5,25% | USD 1,60% | EUR 0,60% | până la 12 luni

Calculator

Termen
MDL
USD
EUR
1 lună 1,50% 0,15% -
3 luni 2,50% 0,50% -
6 luni 4,00% 1,50% 0,25%
12 luni 5,25% 1,60% 0,60%

 

 

  • Rata flotantă
  • Sold minim în cont - 10,000 MDL, 500 USD / EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nu se permit
  • Retrageri parțiale - nu se permit
  • Periodicitatea achitării dobânzii - la scadența depozitului (la cont curent, de card)
  • În caz de reziliere anticipată a contractului, dobânda se recalculează la 0%
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003