VB Kid

MDL 4,00% | USD 1,30% | EUR 0,70% | până la 120 luni

Calculator depozit

Termen
MDL
MDL, Online în VB24
USD
USD, Online în VB24
EUR
EUR, Online în VB24
48 luni 4,00%*
 
5,00%* 4,00%*
 
1,10%* 0,70%*
 
0,70%*
60 luni
72 luni
84 luni
96 luni
108 luni
120 luni

 

 • Valoarea depunerii inițiale - 1,000 MDL, 100 USD / EUR
 • Valoarea maximă - soldul maxim al depozitului nu poate depăși 1’000’000 MDL, 50’000 USD/ EUR
 • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, prin transfer dintr-un cont curent
 • Retrageri parțiale - nu se admit
 • Periodicitatea achitării dobânzii - anual la contul curent indicat în contractul de depozit
 • Rata dobânzii - flotantă
 • Bonus la dobândă - banca calculează dobândă dublă pentru data care coincide cu ziua de naștere a minorului
 • Prelungirea automată - dacă la constituirea depozitului a fost selectată opțiunea de prelungire automată, atunci depozitul se prelungește la condițiile valabile în ziua respectivă a depozitului Disponibil VB de 60 luni.

Rezilierea anticipată poate avea loc în orice moment:

a) la solicitarea unuia dintre părinți sau al tutorelui/ reprezentantului legal, dacă minorul are vârsta mai mică de 14 ani
b) la solicitarea minorului cu acceptul scris al părintelui sau al tutorelui/ reprezentantului legal, dacă minorul are vârsta mai mare de 14 ani
c) la solicitarea minorului care a împlinit vârsta de 18 ani
 
Rata dobânzii la rezilierea anticipată:
a) în primele 12 luni dobânda se recalculează la rata 0%
b) după 12 luni – dobânda se achită în proporție de 50%
 
Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003


De ce documente ai nevoie?

 • buletinul de identitate al părintelui/tutorelui
 • certificatul de naștere sau buletinul de identitate al copilului 
 • decizia de numire a tutorelui/curatorului, emisa de autoritatea tutelară