Valutar

RUB 1,50% | RON 2,00% | până la 12 luni

Termen
RUB
RON
3 luni - 1,00%
6 luni - 1,50%
12 luni 1,50% 2,00%

 

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 10,000 RUB, 500 RON
  • Vărsăminte suplimentare - nu se permit
  • Retrageri parțiale - nu se permit
  • Periodicitatea achitării dobânzii - la scadenţa depozitului (la cont curent, de card)
  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0%                             
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, Banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

 

Notă: Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003