Depozit pentru persoane juridice - Flexibil VB

Depozit cu sold minim 300000 MDL

Perioada 
Rata dobînzii
3 luni 0,50%
6 luni 1,25%
 12 luni 2,00%

 

Depozit cu sold minim 30000 USD

Perioada 
Rata dobînzii
6 luni 0,10%
12 luni 0,30%

 

Depozit cu sold minim 30000 EUR

Perioada 
Rata dobînzii
6 luni 0,05%
12 luni 0,10%

 

Depozit cu sold minim 30000 RON

Perioada 
Rata dobînzii
6 luni 0,20%
12 luni 0,40%

 

Condiții:

  • Ratele de dobândă sunt flotante;
  • Vărsăminte suplimentare - da, cu excepția ultimelor 2 luni;
  • Retrageri parțiale - da, cu excepția ultimelor 2 luni, cu menținerea soldului mininim;
  • Peridiocitatea achitării dobânzii - lunar;
  • La rezilierea contractelor în lei în primele 3 luni dobânda nu se calculează, iar ulterior dobânda se recalculează la rata de 0.2%;
  • La rezilierea contractelor în valută dobânda se recalculează la rata 0%.