Poliţa de asigurare a bunurilor locative și nelocative

Asigurarea de bunuri oferă protecție financiară pentru imobilul Dvs., a construcțiilor aferente cât și pentru bunurile mobile cum ar fi bunuri casnice, marfa în stoc, utilaje și echipamente.

Asigurarea de bunuri oferă protecție financiară pentru imobilul Dvs., a construcțiilor aferente cât și pentru bunurile mobile cum ar fi bunuri casnice, marfa în stoc, utilaje și echipamente. Bunurile pot fi asigurate atât din iniţiativa proprietarului, în dorinţa de a proteja imobilul deţinut împotriva diverselor riscuri, cât şi în mod obligatoriu, în cazul contractării unui credit şi gajarea în favoarea Băncii a bunului deţinut. În baza prevederilor Articolului 22 al Legii cu privire la ipotecă, Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii, în beneficiul creditorului ipotecar, împotriva tuturor riscurilor de pieire sau deteriorare fortuită.

 

Ce asigurăm?

Pentru perfectarea polițelor de asigurare a bunurilor se determină și sunt asigurate următoarele obiecte de asigurare:

 

 
Bunuri locative
 
Bunuri nelocative

 

Pentru polițele de asigurare a bunurilor sunt asigurate următoarele riscuri:

  • Riscul de foc – incendiul, trăsnetul, explozia, căderea aparatelor de zbor;
  • Riscuri datorate efectelor forţelor naturii – furtuna, grindina, presiunea stratului de zăpadă, prăbuşirea de stânci/alunecarea de pietre, alunecarea de teren;
  • Apa din conducte;
  • Catastrofe naturale;
  • Furt calificat (comis sau tentativă) şi vandalism (acoperirea nu este valabilă pentru bunurile imobile);
  • Izbirea de către autovehicule;
  • Cădere accidentală de corpuri. 

 Pot fi asigurate atât bunurile imobile aflate în proprietate sau ipotecate, cât şi cele închiriate. 

 

 
Perioada de asigurare
 
Documente necesare pentru perfectarea poliței de asigurare
 
Acțiuni în cazul producerii cazului asigurat

 

Vă invităm la cea mai apropiată filială, pentru a beneficia de serviciul dat.

Pentru mai multe informații apelați: (022) 57-63-59.