Polița de asigurare a autovehiculelor CASCO

CASCO este o asigurare auto facultativă ce acoperă daunele aduse PROPRIULUI autovehicul. Astfel, dacă poliţa de asigurare RCA despăgubeşte daunele produse terţelor persoane, atunci CASCO despăgubeşte ASIGURATUL, indiferent cine este vinovat de accident.

CASCO acoperă atât daunele produse prin accidente, acțiunile răufăcătoare ale terțelor persoane, calamităţi naturale, cât şi ca urmare a furtului autovehiculului, părţilor componente sau pieselor acestuia. Această asigurare vine perfect în completarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto, dar nu poate înlocui asigurarea obligatorie internă (RCA).

 

Ce asigurăm?

Pentru perfectarea polițelor de asigurare a autovehiculelor CASCO, se determină obiectul asigurării (tipul și anul fabricării vehiculului) și sunt asigurate următoarele riscuri:

 

  • Avarierea vehiculelor, provocată de: accidente în trafic rutier, ciocniri, loviri, răsturnări, zgârieri, coliziuni cu vehicule şi/sau corpuri mobile sau imobile aflate în afara vehiculului asigurat, căderi ale vehiculului, căderi pe vehiculul asigurat a unor corpuri, derapări ale vehiculului;
  • Avarierea vehiculelor provocate de: ploaie torenţială, grindină, inundaţie, furtună, uragan, trăsnet, cutremur de pământ, alunecare de teren, avalanşe de zăpadă, daune datorate greutăţii stratului de zăpadă sau gheaţă, acţiunea mecanică a apelor curgătoare sau a obiectelor purtate de ape, acoperirea cu apă a locului unde se află parcat sau staţionat vehiculul asigurat;
  • Avarierea vehiculelor provocate de: incendiu, pagubele produse prin afumare, pătare, carbonizare sau diverse alte distrugeri ca urmare a incendiului; 
  • Avarierea vehiculelor provocate de: explozie sau trăsnet produs la distanţă de vehiculul asigurat, dacă explozia sau trăsnetul a fost cauza avarierii; 
  • Furtul vehiculelor sau a părţilor componente, dotărilor suplimentare, modificărilor constructive permanente sau piese ale acestuia, precum şi pagubele provocate ca urmare a furtului sau tentativei de furt, cu excepţia vehiculelor înmatriculate în străinătate; 
  • Acţiunile ilicite ale terţelor persoane; 
  • Cheltuieli legate de limitarea pagubelor produse vehiculului, urmare a măsurilor luate în timpul producerii evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau diminuarea efectelor riscului asigurat în limita sumei asigurate;
  • Cheltuieli pentru transportarea vehiculului dacă nu poate fi deplasat prin forţe proprii, de la locul producerii evenimentului asigurat la atelierul de reparaţii care poate efectua reparaţia, cel mai apropiat sau la locul de parcare - în limita tarifelor de transport percepute de firmele specializate, dar nu mai mult decât 1% din suma asigurată - şi doar în limita sumei asigurate;
  • Incendiu sau explozie ca urmare a transportării de substanţe periculoase sau combustibile numai de către vehiculele specializate în acest sens, echipate şi autorizate conform legii. 
 
Acțiuni întreprinse în cazul producerii cazului
 
Documentele necesare de a fi prezentate pentru emiterea poliței de asigurare CASCO

 

Vă invităm la cea mai apropiată filială, pentru a beneficia de serviciul dat.

Pentru mai multe informații apelați: (022) 57-63-59.