Conformitate normativă

Principalele elemente ale programului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul B.C. Victoriabank S.A.

 

Programul B.C. ”Victoriabank” S.A. în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (în continuare Program) este elaborat în conformitate cu prevederile legislative naționale ale Legii nr.308 din 22/12/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și în baza standardelor internaționale în domeniu, în special, Recomandările 40 ale Grupului de Acţiune Financiară Internaţională (FATF-GAFI), Directiva UE nr. 849 din 20.05.2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum şi documentele Grupului Wolfsberg.

 

În vederea asigurării unei administrări prudențiale ale Băncii, gestionării adecvate a riscurilor la care aceasta poate fi expusă, programul stabileşte regulile de cunoaștere și acceptare a clienților, prin care se stabilește categoria de clienți, în funcție de risc, doar după identificarea și cunoașterea adecvată a acestora, a beneficiarilor lor efectivi reali, controlului efectiv deținut pe baza de documente în original, bazate pe principii de prudenţă cu scopul de a preveni iniţierea sau menţinerea relaţiilor de afaceri cu persoanele împotriva cărora au fost aplicate sancţiuni internaţionale sau persoanele care au suferit condamnări penale pentru infracţiuni de spălare de bani sau finanţare terorism.

 

La fel de importantă este şi regula de monitorizare permanentă, care are drept scop asigurarea unor mecanisme interne eficiente privind monitorizarea tranzacţiilor şi relaţiilor de afaceri, determinarea scopului şi naturii relaţiei de afaceri, interpretarea caracterului ordinar al activităţii clienţilor, precum şi monitorizarea tranzacţiilor complexe şi neordonare pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 

Banca păstrează documentele şi informaţiile obţinute aferente clienţilor şi beneficiarilor efectivi identificaţi, precum şi tranzacţiilor (operaţiunilor) acestora cel puţin 5 ani după terminarea relaţiei de afaceri.

În vederea gestionării adecvate a domeniului PCSBFT la nivel de Banca, fiecare angajat al BC Victoriabank SA, indiferent de poziția sa sau linia de business beneficiază de o instruire continuă pentru înţelegerea şi prevenirea fenomenului de „spălare de bani şi finanţare a terorismului”.

 

Politica privind relațiile B.C. „Victoriabank” S.A. cu persoanele sale afiliate