Accidente

Poliţa de asigurare împotriva accidentelor

Accidentul este un eveniment întâmplător, care nu ține de voinţa Asiguratului (clientului), are influenţă din exterior asupra corpului, are o origine mecanică sau chimică, care provoacă răniri sau deces.