Financial and economic activity [2020]

Reports and information for 2020

Notă: Victoriabank publică trimestrial rapoartele "Bilanţul Contabil-FIN1", "Contul de profit sau pierdere-FIN2" şi "Indicatorii aferenţi situaţiei economico-financiare a Băncii-Anexa nr.1" în ziarul "Logos Press"

Monthly
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
FIN 1 –  Balance sheet
FIN 2 – Income Statement
Annex no. 1 – Economic and financial situation
Annex no. 2 – Information on credits
Annex no. 3 – Information on deposits

Liquidity on maturity bands (principle III)

 

       
Annual

 Annual report 

Accounting Policy (rom.)

Auditor's report on annual financial statements