Respect VB

  • Depozitul poate fi constituit de persoane fizice rezidente a căror vârstă este de cel puțin 50 ani

Despre depozit

k Termen

până la 36 luni


Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului online prin VB24

Termen
MDL
USD
EUR
12 luni
4,25%
0,60%
0,40%
24 luni
4,50%
0,80%
0,55%
36 luni
5,00%
1,00%
0,75%

Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului la ghișeu

Termen
MDL
USD
EUR
12 luni
3,25%
0,60%
0,40%
24 luni
3,50%
0,80%
0,55%
36 luni
4,00%
1,00%
0,75%

Avantaje

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 5.000 MDL, 500 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nelimitat, cu excepția ultimelor 2 luni
  • Retrageri parțiale - după 12 luni, lunar maxim 20% din soldul de la sfârşitul lunii precedente, păstrând soldul minim
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card) sau capitalizare lunară
  • Posibilitatea de deschidere și deservire contului de card VISA Gold/Mastercard Gold la conditii preferentiale

 Tarife pentru deservirea contului și cardului pentru deponenți

Rezilierea anticipată a contractului

  • La rezilierea anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni                               
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă

Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003


VB24