Clasic VB (rata flotantă)

MDL 5,50% rata flotantă| USD 1,10% | până la 60 luni

Despre depozit

k Termen

până la 60 luni

Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului online prin VB24

Termen
MDL
USD
EUR
6 luni
4,00%
0,40%
0,20%
12 luni
4,75%
0,65%
0,40%
25 luni
5,00%
0,75%
0,50%
36 luni
5,25%
1,00%
0,60%
60 luni
5,50%
1,10%

Rata dobânzii în cazul constituirii depozitului la ghișeu

Termen
MDL
USD
EUR
6 luni
3,00%
0,30%
0,10%
12 luni
3,75%
0,55%
0,30%
25 luni
4,00%
0,75%
0,50%
36 luni
4,25%
1,00%
0,60%
60 luni
4,50%
1,10%

Avantaje

  • Rată flotantă
  • Sold minim în cont - 1.000 MDL, 100 USD/EUR
  • Vărsăminte suplimentare - nu se permit
  • Retrageri parțiale - nu se permit
  • Periodicitatea achitării dobânzii - lunar (la cont curent, de card)
  • Toți cei care optează pentru un depozit online în MDL, beneficiază de un bonus de 1% la rata dobânzii, iar pentru depozitele consituite în USD și EUR, bonusul la rata dobânzii constituie 0,1% pentru termenele 6 și 12 luni
  • Posibilitatea de deschidere și deservire contului de card VISA Gold/Mastercard Gold la conditii preferentiale

 Tarife pentru deservirea contului și cardului pentru deponenți

Rezilierea anticipată a contractului

  • În caz de reziliere anticipată a depozitului, dobânda se recalculează la rata 0% pentru ultimele 12 luni
  • În caz de reziliere a depozitului în prima lună de la constituirea acestuia, banca va reţine suplimentar un comision în mărime de 1% din suma depozitului de la momentul rezilierii, minimum 50 lei sau 5 USD/EUR

Notă

Depozitele sunt garantate în corespundere cu Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Nr. 575-XV din 26.12.2003

VB24