Creditul Auto de la Victoriabank

Până la 300,000 Lei, fără garanții materiale, pe o perioadă de până la 5 ani

SOLICITĂ CREDIT

Despre credit

g Destinatia

procurarea automobilelor noi sau la mâna a doua de la dealeri autorizaţi sau persoane fizice

refinanţarea creditelor acordate pentru aceeaşi destinaţie de alte instituţii financiare

Vechimea maximă a automobilului la momentul procurării – maxim 7 ani

k Termen

Minim 6 luni

Maxim 60 luni

h Suma maximă a creditului

300,000 lei

Avantaje

 • Fără gaj
 • Pachet minim de documente
 • Examinarea rapidă a solicitărilor de credit
 • Fără asigurare CASCO
 • Costuri reduse, condiții de creditare transparente și flexibile

Criterii de eligibilitate a solicitantului

 • Ești cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin/ apatrid – rezident fiscal al Republicii Moldova
 • Ai vârsta minimă la acordarea creditului de 18 ani
 • Ai vârsta maximă de 65 ani la scadența creditului
 • Realizezi venituri oficiale și capacitatea de plată corespunde cu cerințele băncii
 • Ai minim 6 luni vechime la locul actual de muncă și minim 6 înregistrări salariale în Raportul Serviciului Fiscal de Stat
 • Pe parcursul ultimului an calendaristic n-ai înregistrat restanțe mai mari de 61 zile la achitarea creditelor/ împrumuturilor contractate la alte instituții financiare/ bănci
 • În ultimii 3 ani nu ai avut credite/ împrumuturi în executare silită

Documente necesare

 • Documentele care confirmă veniturile lunare ale solicitantului și ale codebitorului/ codebitorilor – salariul este extras din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat/ certificatul care confirmă pensia militară și alte tipuri de pensii/ confirmarea recepționării remitențelor de bani/ contractul de arendă/ declarația de venituri/ contract de muncă din străinătate (pentru codebitor)/ decizia de repartizare a dividendelor și altele (după caz)
 • Buletinul de identitate şi fişa de însoţire ale solicitantului și codebitorului/ codebitorilor
 • Contractul de credit cu graficul de rambursare în cazul refinanțării
 • Antecontractul de vânzare-cumpărare a automobilului
 • Copia certificatului de înmatriculare

Costuri

 • Rata Dobânzii16.74%, formată din Indice de referință a BNM (7.62%) + marja fixă a băncii (9.12%)
 • Comision analiză dosar – 700 Lei

Exemplu de calcul

Pentru un credit în sumă de 300,000 lei la un termen de 5 ani, plata lunară va constitui 7,413.90 lei, DAE constituie 18.21%, valoarea total plătibilă constituie 445,533.72 lei.

VB24