2 AUGUST 2021
Aviz privind modificarea Condițiilor Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice (CGA)

Stimați Clienți,

 

Va informăm că începând cu data de 2 august 2021 B.C. "Victoriabank" S.A. introduce Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice (CGA) în versiune nouă, care guvernează relația de afaceri dintre Bancă și Clienții – persoane juridice și se aplică oricărui tip de contract încheiat între Client și Bancă și oricărui aspect, care nu este reglementat expres în alte contracte încheiate între părți.

Condițiile Generale de Afaceri aplicabile Persoanelor Juridice în versiune nouă intră în vigoare în data de:

  • 2 august 2021 pentru Clienții noi,
  • 2 octombrie 2021 pentru Clienții care au inițiat relații de afaceri cu B.C. "Victoriabank" S.A. până la data de 1 august 2021.

CGA sunt puse la dispoziție atât în unitățile Victoriabank, cât și pe pagina web oficială a Băncii https://www.victoriabank.md/ro/details-tarife-persoane-juridice.  

Pentru orice suport, informații rugăm să contactați managerul relații clienți dedicat dumneavoastră, care vă stă la dispoziție.

 

Vă mulțumim,

Conducerea B.C. ”Victoriabank” S.A.