Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar

B.C. “VICTORIABANK” S.A. (VICTORIABANK) – în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 141, cod fiscal 1002600001338 dorește să vă contacteze pentru prezentarea unor produse/servicii/evenimente (“mesaje publicitare”) despre care ați putea fi interesat.

Exprimarea acordului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopul recepționării de mesaje publicitare este opțională, iar refuzul de a da acest acord nu afectează dreptul dumneavoastră de a beneficia de produse/servicii pe care le contractați de la VICTORIABANK

Datele cu caracter personal pe care VICTORIABANK le prelucrează în mod obișnuit pentru a vă transmite mesaje publicitare sunt: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și de corespondență pe care le-ați declarat băncii pentru derularea relației de afaceri pe care o aveți stabilită cu aceasta.

Dacă veți opta să recepționați mesaje publicitare, ca să ne asigurăm că acestea sunt relevante, vom utiliza și alte informații pe care le aflăm despre dumneavoastră în contextul în care utilizați serviciile/produsele noastre (ex. date despre tranzacții, vârstă, locație, venituri etc.), pe care le vom studia automat (profilare) pentru a ne face o părere legat de produsele/serviciile/evenimentele care vi s-ar potrivi.

Vom utiliza aceste date conform opțiunilor pe care vi le veți exprima în acest formular, până la încetarea relației de afaceri pe care o aveți stabilită cu VICTORIABANK sau până la retragerea acestui acord, în condițiile prevăzute în Politica de securitate a datelor cu caracter personal în VICTORIABANK (“Politica”), precum și în legislația aplicabilă. Politica este disponibilă online pe website-ul băncii www.victoriabank.md, precum și, la cerere, în unitățile VICTORIABANK.

În funcție de opțiunile pe care le veți exprima, datele furnizate de dumneavoastră pot fi comunicate de VICTORIABANK, în vederea transmiterii de mesaje publicitare, către:

Pentru transmiterea efectivă a mesajelor publicitare, datele dumneavoastră pot fi dezvăluite unor furnizori - având calitatea de împuterniciți ai VICTORIABANK, ai entităților din cadrul Grupului BT sau ai partenerilor acestora.

Având în vedere informațiile prezentate mai sus, vă rugăm să vă exprimați opțiunile în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar. În cazul în care opțiunile pe care vi le exprimați prin prezentul formular modifică sau retrag un acord pe care vi l-ați exprimat în trecut pe formularele băncii, vă rugam să țineți cont de faptul că poate dura până la maximum 10 zile lucrătoare pentru ca noi să asigurăm eliminarea datelor dumneavoastră din campanii aflate în desfășurare. În acest interval e posibil să mai recepționați mesaje publicitare conform opțiunilor anterioare.

Doresc să primesc mesaje publicitare din categoriile pentru care optez mai jos:

*Dacă ați bifat această opțiune, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate în scop publicitar.

Cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar, vă informăm că aveți următoarele drepturi: dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop publicitar, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vâ adresa cu plângere autorității de supraveghere (CNPDCP).

Vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita la VICTORIABANK aceste drepturi, să vă retrageti sau să vă modificați oricând acordul, inclusiv să vă opuneți prelucrării automate a datelor dumneavoastră în scop publicitar (profilare) prin următoarele modalități:

Dacă doriți să contactați responsabilul VICTORIABANK cu protecția datelor cu privire la prelucrarea de către VICTORIABANK/ entităților din cadrul Grupului BT sau partenerii acestora a datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul transmiterii de mesaje publicitare, puteți trimite un mesaj la adresa de e-mail dcp@vb.md, sau pe cale poștală la sediul VICTORIABANK indicat anterior, cu mențiunea “Date cu caracter personal”.

Vă rugăm să aveți în vedere că opțiunile exprimate prin acest formular, oricare ar fi acestea, nu sunt aplicabile pentru notificarile/mesajele comerciale transmise prin intermediul aplicațiilor mobile ale VICTORIABANK, care au propriul lor sistem de management al opțiunilor de marketing, disponibile in secțiunile dedicate.

De asemenea, opțiunile exprimate în acest formular nu influențează abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare disponibile pe website-uri ale VICTORIABANK pentru a primi informații din diverse domenii de interes. Abonarea la respectivele newslettere se realizează prin intermediul respectivelor formulare online, iar dezabonarea acestora o puteți gestiona urmând link-ul de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării.