Карьера

Programul Elite Graduate pentru absolvenți

 

 Despre Programul Elite Graduate

 Oportunitățile Programului pentru participanți

 Condiții de participare

 

Posturi vacante

 Programator SharePoint, Direcția tehnologii informaționale

 Inginer programator principal, în cadrul Secției implementare exploatare soft, Direcția tehnologii informaționale

 Director Sucursala nr. 3 Chişinău

 Economist coordonator, Secția monitorizare indicatori de performanță, Direcția economico-financiară

 Administrator principal (Windows) în cadrul Secției administrare rețea și hard, Direcția tehnologii informaționale

 Administrator principal (Linux) în cadrul Secției administrare rețea și hard, Direcția tehnologii informaționale

 Administrator principal, Secția administrare rețea și hard, Direcția tehnologii informaționale

 Șef Secție, Direcția Clienți Corporativi

 Director, Direcţia evaluarea riscului de credit (UNDERWRITING)

 Operator al Secției suport clientelă

 Director, Sucursală

 Operator ghişeu, mun. Chişinău 

Auditor coordonator, Direcţia audit intern