Карьера

Programul Elite Graduate pentru absolvenți

 

 
Despre Programul Elite Graduate
 
Oportunitățile Programului pentru participanți
 
Condiții de participare

 

Posturi vacante

 
Director Filiala nr. 3 Chişinău
 
Economist coordonator, Secția monitorizare indicatori de performanță, Direcția economico-financiară
 
Administrator principal (Windows) în cadrul Secției administrare rețea și hard, Direcția tehnologii informaționale
 
Administrator principal (Linux) în cadrul Secției administrare rețea și hard, Direcția tehnologii informaționale
 
Administrator principal, Secția administrare rețea și hard, Direcția tehnologii informaționale
 
Șef Secție, Direcția Clienți Corporativi
 
Analist financiar coordonator, Direcţia administrare riscuri, Secția riscul de piaţă şi de lichiditate
 
Director, Direcţia evaluarea riscului de credit (UNDERWRITING)
 
Director, Direcția administrare riscuri
 
Operator al Secției suport clientelă
 
Director, Filială
 
Operator ghişeu, mun. Chişinău