Operațiuni curente

Conturi curente

prima interacţiune cu banca | lista documentelor pentru deschiderea conturilor

Plăți valutare

rechizite bancare pentru efectuarea plăţilor valutare aferente persoanelor juridice

Plăți în valuta națională

rechizite bancare pentru efectuarea plăţilor în valuta națională aferente persoanelor juridice

Depozite

un mod sigur de plasament a lichidităților companiei dvs. și obținerea unui profit adițional