Credit "Prima Casă"

Dacă v-ați ales casa, noi vă ajutăm să vă mutați în ea cu programul Prima Casă.

Unde puteți aplica pentru un credit? | Contacte

 

Ce este creditul Prima Casă?

Creditul “Prima Casă” este produsul oferit de Victoriabank pentru procurarea unei locuințe, clienților care îndeplinesc condițiile încadrării în acest Program de Stat.


Cine sunt beneficiarii programului Prima Casă?

Persoanele fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite pentru Program și care obțin un credit ipotecar în cadrul Programului.


Caracteristicile programului Prima Casă:

Moneda creditului: MDL
Suma maximă finanțată: până la 90% din prețul de procurare a locuinței fără a depăși suma de 900,000 lei;
Perioada de creditare: maxim 25 ani

Gajul: ipoteca bunului imobil procurat prin Program
Rata maximă a dobânzii efective: va fi calculată din rata de referință anunțată de BNM pentru acest program

 

 Criterii de eligibilitate ale solicitantului:

 Ești angajat în sectorul public?

 Condiții de eligibilitate ale imobilului ce urmează a fi achiziționat:

 Documente necesare:

 Dobânzi și comisioane:

 Exemplu de calcul:

 

 Cerere de Credit
 Adeverinţa de salariu

Fișa de produs