Credit "Prima Casă"

Dacă v-ați ales casa, noi vă ajutăm să vă mutați în ea cu programul Prima Casă.

Unde puteți aplica pentru un credit? | Contacte

 

Ce este creditul Prima Casă?


Creditul “Prima Casă” este un program guvernamental realizat în colaborare cu Victoriabank care vă oferă posibilitatea să achiziționați un apartament sau casă de locuit pe teritoriul Republicii Moldova.


Cine sunt beneficiarii programului Prima Casă?


Persoana fizică, cetățean al Republicii Moldova care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite pentru Program și care obține un credit ipotecar în cadrul Programului.


Caracteristicile programului Prima Casă:

 

Moneda creditului: MDL
Suma maximă finanțată: până la 90% din prețul de procurare a locuinței fără a depăși suma de 900,000 lei;
Perioada de creditare: maxim 25 ani
Rata maximă a dobânzii efective: va fi calculată din rata de referință anunțată de BNM pentru acest program

 

 Criterii de eligibilitate ale solicitantului:

 Condiții de eligibilitate ale imobilului ce urmează a fi achiziționat:

 Documentele pe care trebuie să le prezinte solicitantul de credit:

 Dobânzi și comisioane:

 Exemplu de calcul:

 

 Cerere de Credit
 Adeverinţa de salariu