Career

Programul Elite Graduate pentru absolvenți

 

 Despre Programul Elite Graduate

 Oportunitățile Programului pentru participanți

 Condiții de participare

 

Posturi vacante

 Programator SharePoint, Direcția tehnologii informaționale

 Director Sucursala nr. 3 Chişinău

 Economist coordonator, Secția monitorizare indicatori de performanță, Direcția economico-financiară

 Operator al Secției suport clientelă

 Director, Sucursală

 Operator ghişeu, mun. Chişinău 

Auditor coordonator, Direcţia audit intern